Contact  |   Advieskosten  |   FAQ's  |   Zorgvergelijkers  |
Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen  Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen

 Inkomensverzekeringen
 Schadeverzekeringen
 Zorgverzekeringen

Eigen risico zorgverzekeringen   
Algemeen Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering.

Verplicht Verplicht eigen risico in 2020
Het verplichte eigen risico in 2020 blijft, net zoals in 2019, € 385,00. Het eigen risico is in 2020 dus niet verhoogd. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder moeten in 2020 de eerste € 385,00 aan zorgkosten, die zij als vergoeding uit de basisverzekering hebben ontvangen, zelf betalen.


Vrijwillig Vrijwillig eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Indien u een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Deze korting is per zorgverzekeraar verschillend.


Geen eigen risico Welke zorgkosten vallen niet onder het eigen risico?
Sommige kosten tellen niet mee voor het eigen risico (zowel voor het verplichte als het vrijwillige). Die kosten krijgt u dus wel vergoed, ook al heeft u uw eigen risico nog niet
vol gemaakt. Op die kosten zijn ook weer uitzonderingen van toepassing.


Wat telt niet mee Vergoedingen vanuit de basisverzekering die niet meetellen voor het
eigen risico:

• Kraamzorg;
• Ketenzorg (samenhangend geheel van zorginspanningen geleverd door verschillende
   zorgaanbieders, waarbij het clientproces centraal staat);
• Nacontroles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor;
• Huisartsenzorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op
   recept van de huisarts;
• Verloskundige zorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op
   recept van de huisarts en ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege
   zwangerschap of bevalling;
• Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bij deze
   hulpmiddelen geleverde verbruiksartikelen en de gebruikskosten van het hulpmiddel
   (zoals stroomkosten)
• Wijkverpleging (Verpleging en verzorging in de thuissituatie)(vanaf 01-01-2015)
Ga terug naar de startpagina     Terug naar boven|  © Sesamadvies Soest  |  Disclaimer  |


Postadres
Postbus 8055
3503 RB UtrechtContact
r.beukers@wildschutverzekeringen.nl
Tel.: 030 - 223 21 95
Fax: 084 - 837 31 85Registers
KvK: 30246997
AFM: 12018410
KIFID: 300.013.353
2008 - 2014 TDFP