Contact  |   Advieskosten  |   FAQ's  |   Zorgvergelijkers  |
Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen  Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen

 Inkomensverzekeringen
 Schadeverzekeringen
 Zorgverzekeringen

Eigen risico zorgverzekeringen   
Algemeen Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op de vergoedingen uit uw aanvullende (tandartskosten-)verzekering.

Verplicht Verplicht eigen risico in 2022
Het verplichte eigen risico in 2022 blijft. Het eigen risico is in 2022 dus niet verhoogd. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder moeten in 2022 de eerste € 385,00 aan zorgkosten, die zij als vergoeding uit de basisverzekering hebben ontvangen, zelf betalen.


Vrijwillig Vrijwillig eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Indien u een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Deze korting is per zorgverzekeraar verschillend.


Geen eigen risico Welke zorgkosten vallen niet onder het eigen risico?
Sommige kosten tellen niet mee voor het eigen risico (zowel voor het verplichte als het vrijwillige). Die kosten krijgt u dus wel vergoed, ook al heeft u uw eigen risico nog niet vol gemaakt. Op die kosten zijn ook weer uitzonderingen van toepassing.


Wat telt niet mee Voor de volgende zorg betaal je geen eigen risico::
• Een bezoek aan de huisarts (met uitzondering van bloed- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd buiten de praktijk).
• Verloskundige en kraamzorg. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, behalve voor de NIPT.
• Ketenzorg. Dit is zorg door een team van zorgverleners bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, CVR of COPD).
• Wijkverpleging (verpleging en persoonlijke verzorging).
• Stoppen met roken programma’s en bijhorende geneesmiddelen.
• Reiskosten en nacontroles van een nier- of leverdonor.
• Hulpmiddelen in bruikleen.
• Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
• Spoedzorg in het buitenland met EHIC pas.
• Alle zorg die vergoed wordt vanuit je aanvullende verzekering of tandartsverzekering.


Eigen bijdrage Eigen bijdrage
Aan sommige zorg uit de basisverzekering betaal je zelf mee. Dit heeft de overheid bepaald. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.


Eigen bijdrage Wettelijke eigen bijdrage
Aan sommige zorg uit de basisverzekering moet u zelf meebetalen. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor: bepaalde geneesmiddelen; kraamzorg; verloskamer; zittend Ziekenvervoer; hoortoestellen; orthopedisch schoeisel; kunstgebitten; pruiken.


Eigen bijdrage Zorg die niet vergoed wordt
Sommige zorgkosten vallen niet onder de dekking van uw basis- en/of aanvullende verzekering. Of er geldt een maximumbedrag dat de verzekering betaalt. In dat geval moet u deze zorgkosten zelf betalen. Die worden ook als ‘eigen bijdrage’ aan u in rekening gebracht.

In de polisvoorwaarden van uw verzekering vindt u per soort zorg hoeveel u vergoed krijgt en of u een eigen bijdrage moet betalen.
Ga terug naar de startpagina     Terug naar boven|  © Sesamadvies Soest  |  Disclaimer  |


Postadres
Postbus 8055
3503 RB UtrechtContact
r.beukers@wildschutverzekeringen.nl
Tel.: 030 - 223 21 95
Fax: 084 - 837 31 85Registers
KvK: 30246997
AFM: 12018410
KIFID: 300.013.353
2008 - 2014 TDFP