Contact  |   Advieskosten  |   FAQ's  |   Zorgvergelijkers  |
Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen  Sesamadvies opent de deur naar een keuze in zorgverzekeringen met vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen

 Inkomensverzekeringen
 Schadeverzekeringen
 Zorgverzekeringen

Veelgestelde vragen Zorg   
Veelgestelde vragen Zorg:


 • Hoe hoog is het verplichte Eigen Risico?

  +

  De overheid heeft voor 2016 een verplicht eigen risico van € 385 (2015: € 375) vastgesteld. Met andere woorden: alle verzekerden van 18 jaar en ouder moeten in 2016 de eerste € 385 aan zorgkosten, die u als vergoeding uit de basisverzekering zou hebben ontvangen, zelf betalen. Voor personen met een laag inkomen wordt deze stijging gecompenseerd via de zorgtoeslag.

 • Wat is het vrijwillig Eigen Risico?

  +

  Naast het verplichte eigen risico kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Indien u een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Deze korting is per zorgverzekeraar verschillend.

 • Wanneer krijg ik te maken met het verplichte Eigen Risico?

  +

  Alleen als u zorg nodig heeft vanuit de basisverzekering krijgt u te maken met het wettelijk verplichte eigen risico. Dit betekent dat u in principe het eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaalt. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en NIET op de vergoedingen uit uw aanvullende verzekering.

 • Wat telt NIET mee voor het Eigen Risico(de uitzonderingen op de regel)?

  +

  Sommige kosten tellen NIET mee voor het eigen risico (zowel voor het verplichte als het vrijwillige). Die kosten krijgt u dus wel vergoed, ook al heeft u uw eigen risico nog niet vol gemaakt.
  Wat telt niet mee voor het eigen risico?
  • Kraamzorg;
  • Ketenzorg (samenhangend geheel van zorginspanningen geleverd door verschillende zorgaanbieders, waarbij het
     cliëntproces centraal staat);
  • Nacontroles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor;
  • Huisartsenzorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op recept van de huisarts;
  • Verloskundige zorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op recept van de huisarts en
     ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege zwangerschap of bevalling;
  • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bij deze hulpmiddelen geleverde
     verbruiksartikelen en de gebruikskosten van het hulpmiddel (zoals stroomkosten)
  • Wijkverpleging (Verpleging en verzorging in de thuissituatie) (vanaf 01-01-2015)

 • Wat is een basisverzekering NATURA?

  +

  Bij de basisverzekering Natura gaan de rekeningen rechtstreeks naar de verzekeraar. De verzekeraar bekijkt dan of er een contract is gesloten met de betreffende zorgaanbieder (bijvoorbeeld uw huisarts of ziekenhuis). Als er een contract is, komen de zorgkosten voor 100% vergoeding in aanmerking met uitzondering van het (verplicht) eigen risico en de (wettelijke) eigen bijdragen. Als er geen contract is, wordt er een bepaald percentage vergoed van de gemiddelde tarieven van zorgaanbieders, die wél gecontracteerd zijn. Alleen de behandelingen die onder de dekking van de basisverzekering vallen komen voor vergoeding in aanmerking.

 • Wat is een basisverzekering RESTITUTIE?

  +

  Bij de basisverzekering Restitutie is het voor de vergoeding niet van belang of een zorgaanbieder gecontracteerd is door de desbetreffende zorgverzekeraar. Als een zorgaanbieder niet is gecontracteerd, krijgt u bij de restitutie basisverzekering zelf de rekening. Deze stuurt u door naar uw zorgverzekeraar. U krijgt een volledige vergoeding tot maximaal het wettelijk bedrag of maximaal het marktconforme tarief in Nederland met uitzondering van het (verplicht) eigen risico en de (wettelijke) eigen bijdragen. Alleen de behandelingen die onder de dekking van de basisverzekering vallen komen voor vergoeding in aanmerking.

 • Welke wijzigingen zijn er in de basisverzekering?

  +

  De wijzigingen in het basispakket 2016 betreffen enkele toevoegingen en een aanpassing van de eigen bijdrage. Het gaat om de volgende veranderingen:

  • Prenatale chirurgie bij open ruggetje Het opereren van ongeborenen met een open ruggetje wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.
  • Toevoeging behandeling en medicijn aan basisverzekering Er wordt één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegevoegd aan de basisverzekering: -De behandeling TIL (tumor infiltrerende lymfocyten): een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. -Het medicijn Belimumab: een geneesmiddel voor de ziekte SLE (een ziekte waarbij het afweersysteem ontregeld wordt).
  • Geen eigen bijdrage meer voor gehoortoestellen kinderen Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage meer betalen voor gehoortoestellen. Voor volwassenen blijft de eigen bijdrage (25%) wel gewoon gelden.

 • Ik wil graag dit jaar mijn oude zorgverzekering op tijd opzeggen, wat zijn de regels?

 • Wat houdt de overstapservice in?

 • Tot wanneer kan ik een nieuwe zorgverzekering aanvragen?

 • Wanneer kan ik niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

  +

  De nieuwe zorgverzekeraar controleert altijd of u een premieachterstand heeft. Is dat het geval, dan mag u niet van zorgverzekeraar wisselen.

 • Zijn zorgverzekeraars verplicht om mij te accepteren?

  +

  Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekeringen is er geen acceptatieplicht. Dus voordat u uw oude (aanvullende) zorgverzekering opzegt, eerst de nieuwe (aanvullende) zorgverzekering aanvragen. Of neem voor meer informatie vooraf contact met ons op.

 • Moet ik mijn basisverzekering en aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar afsluiten?

  +

  Nee, in principe hoeft dat niet. Een aanvullende verzekering mag wettelijk niet worden gekoppeld aan een basisverzekering. Op het moment van overstappen kunt u er eventueel voor kiezen alleen uw basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten en de aanvullende verzekering bij de oude zorgverzekeraar te laten lopen. U kunt ook de basisverzekering bij de oude zorgverzekeraar laten lopen en een losse aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar aanvragen. Er worden dan veelal gezondheidsvragen gesteld en niet iedere zorgverzekeraar biedt deze mogelijkheid.

 • Mijn maandelijkse zorgpremie is wel erg hoog en ik maak nauwelijks gebruik van mijn zorgverzekering,
  kan het niet goedkoper?

  +

  U kunt overwegen om een vrijwillig Eigen Risico te nemen. Indien u een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op de premie. Deze korting is per zorgverzekeraar verschillend.

 • Ik heb een zorgverzekering via Sesamadvies aangevraagd, maar er staat Wildschut Vlot Verzekeringen BV als assurantietussenpersoon op de polis?

  +

  Dat is juist, op het polisblad staat onder andere uw tussenpersoon Wildschut Vlot Verzekeringen BV, dit is een organisatie waarmee Sesamadvies samenwerkt. Echter Rob Beukers blijft gewoon uw aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot uw zorgverzekering.

 • Ik wil alleen een zorgadvies van u en mijn zorgverzekering elders kunnen afsluiten?

  +

  Ja, dat is mogelijk. U kan dan een adviesgesprek aanvragen.

 • Wanneer is uw advies gratis?

  +

  In principe is ons advies nooit gratis, want wij ontvangen provisie van de desbetreffende (zorg-)verzekeraar als u een (zorg-)verzekering bij ons afsluit. In bepaalde gevallen worden er advieskosten in rekening gebracht, lees hier de regels omtrent onze advieskosten.

 • Ik twijfel of ik de juiste zorgverzekering heb gekozen. Ik wil graag een second opion?

  +

  Als u uw zorgverzekering bij Sesamadvies heeft afgesloten, kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Indien u elders een zorgverzekering heeft afgesloten, worden er van te voren afspraken met u gemaakt.

 • Ik heb al een zorgverzekering bij u afgesloten, maar wil toch naar een andere zorgverzekeraar bij Sesamadvies?

  +

  In principe is dit mogelijk, er gelden wel regels en die zijn per verzekeraar verschillend. Daarnaast is het van belang of u zelf op tijd de oude zorgverzekering heeft opgezegd. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Klik hier voor de contact informatie.

 • Ik heb een zorgverzekering bij u afgesloten, maar wil toch elders mijn zorgverzekering regelen?

  +

  In principe is dit mogelijk, er gelden wel regels en die zijn per verzekeraar verschillend. Daarnaast is het van belang of u zelf op tijd de oude zorgverzekering heeft opgezegd. Er worden wel kosten in rekening gebracht.

 • Mijn vraag staat er niet bij!

  +

  Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Sesamadvies. Klik hier.Ga terug naar de startpagina     Terug naar boven|  © Sesamadvies Soest  |  Disclaimer  |


Postadres
Postbus 8055
3503 RB UtrechtContact
r.beukers@wildschutverzekeringen.nl
Tel.: 030 - 223 21 95
Fax: 084 - 837 31 85Registers
KvK: 30246997
AFM: 12018410
KIFID: 300.013.353
2008 - 2014 TDFP